โรคออฟฟิศซินโดรม  (
Office Syndrome)

โรคออฟฟิศซินโดรม หมายถึง กลุ่มอาการที่มีโอกาสเกิดในคนวัยทำงานออฟฟิศ 
สาเหตุเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการทำงาน อาทิ โต๊ะทำงานที่ไม่เป็นระเบียบ 
เก้าอี้ไม่เหมาะสม รวมทั้งการกดแป้นคีย์บอร์ดที่ไม่มีตัวรองรับข้อมือ รวมถึงการนั่งทำงาน
ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายอันส่งผลถึงโครงสร้างร่างกาย 
ซึ่งหมายถึง ระบบกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็น เส้นประสาท เส้น เลือด ระบบน้ำเ
หลือง ระบบเหล่านี้ถือเป็นหลักของร่างกายที่ช่วยให้อวัยวะต่างๆ ทำงานได้อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ หากปล่อยให้เกิดความเจ็บปวดเรื้อรัง อาจส่งผลกระทบรุนแรงได้ใน
อนาคต

อาการของผู้ป่วย

โรคออฟฟิศซินโดรม หรือที่เรียกกันว่า โรคคอมพิวเตอร์ซินโดรมนั้น ผู้ป่วยมักมี
อาการ ปวด เมื่อย และชา ตามอวัยวะต่างๆ อาทิ หลัง ไหล่ บ่า แขน ข้อมือ ศรีษะ เจ็บ
เสียวแปร๊บๆ  คอยื่นไปข้างหน้า หลังค่อม กล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรง-ชา กล้ามเนื้อกระตุก 
อ่อนล้า เพลีย ตึง ยึด กล้ามเนื้ออักเสบ พังผืดสะสม ปวดกล้ามเนื้อต้นคอร้าวขึ้นไปขมับ 
ปวดกระบอกตา

สาเหตุของโรค

-เกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบ เส้นเอ็น และภาวะพังผืดหนาบริเวณนิ้ว

-สภาพแวดล้อมการทำงาน และอิริยาบทที่ผิด ทำให้เพิ่มความรุนแรงของอาการมากขึ้น

-การเลือกใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสม อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ คีย์บอร์ด เม้าท์

-การพักผ่อนและออกกำลังกายไม่เพียงพอ รับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ

การรักษา

การผ่าตัด รับประทานยา ฉีดยา เป็นการบรรเทาอาการ หลายคนคิดว่า
เมื่อไม่มีอาการแล้ว แปลว่า “หาย” ความจริงการไม่มีอาการอาจจะไม่ได้แปลว่า “หาย” 
จากอาการปวดอย่างถาวร การรักษาอาการปวดอย่างถาวร คือ การรักษาที่ต้นเหตุของ
ปัญหา โดยปัจจุบันนี้มีแพทย์ทางเลือกที่เรียกว่า ไคโรแพรคติก ซึ่งเป็นศาสตร์ทางการ
แพทย์ที่รักษาโดยใช้มือของผู้เชี่ยวชาญเป็นสำคัญ 
Doctor of Chiropractic  

ที่สยามไคโรแพรคติก เรามีแพทย์ที่มีประสบการณ์กว่า 25 ปี จากประเทศอังกฤษ 
ที่พร้อมให้การดูแลในส่วนของระบบข้อต่อกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท 
โดยไม่ต้องใช้ยา ไม่ต้องผ่าตัด  การรักษาในลักษณะนี้แพทย์จะทำหน้าที่จัดปรับข้อ
ต่อกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและเส้นประสาทกลับคืนสู่สภาวะปกติ เพื่อเป็นการ
ป้องกันไม่ให้กลับมาเกิดอารปวดอีก ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัย