ขั้นตอนการรักษาของไคโรแพรคติก

 

1. ตรวจสอบประวัติของคนไข้ และให้คำปรึกษา

2. ตรวจโครงสร้างร่างกายและระบบประสาทอย่างละเอียด และ 
    ตรวจ X-Ray MRI (ถ้ามีหรือจำเป็นต้องมี)

3. วินิจฉัยโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ ในขั้นตอนนี้แพทย์จะสามารถ
    บอกได้ว่าคนไข้ควรได้รับการรักษากี่ครั้ง

4. บำบัดรักษาการจัด ปรับ กระดูกด้วยมือแพทย์ โดยใช้ศาสตร์แห่ง 
   ไคโรแพรคติกอย่างปลอดภัยและแม่นยำ

 

5. กายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
   โดยใช้ TENs, IF, เครื่องมือกระแสไฟฟ้าแบบต่างๆ ประคบร้อน, 
   ประคบเย็น เป็นต้น หรือออกกำลังกาย การยืดคล้ายกล้ามเนื้อ และการนวด