ที่สยามไคโรแพรคติกเรามีการบริการหลายแนวทางที่จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพ  และลดความเจ็บปวดของท่านจากอาการต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เรามุ่งเน้นส่งเสริมและดูแลสุขภาพของทุกท่านให้ดีขึ้น    เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวด  โดยศาสตร์แห่งไคโรแพรคติกอย่างแท้จริง โดยไม่ใช้ยา ไม่ผ่าตัดศาสตร์การแพทย์ที่ดูแลปัญหาของระบบกระดูกสันหลัง ข้อต่อหมอนรองกระดูก รวมไปถึงเนื้อเยื่อเส้นเอ็นยึด กล้ามเนื้อและระบบประสาทบำบัดรักษาความผิดปกติของโครงสร้างต่าง ๆ   เหล่านี้ด้วยมือของผู้เชี่ยวชาญทางด้านไคโรแพรคติกโดยการจัดปรับข้อต่อกระดูก

- การรักษามุ่งเน้นแก้ไขที่ต้นเหตุของอาการ ซึ่งเป็นการรักษาที่มีความปลอดภัย ไม่ใช้ยา หรือผ่าตัด เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศเรามีแพทย์ (Doctor of Chiropractic) ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรง รวมถึงบุคคลากรที่มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือ ดูแลอย่างใส่ใจ เพื่อให้ทุกท่านที่เข้ารับการบำบัดรักษาเกิดความมั่นใจ และพึงพอใจในบริการอันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการรักษา    สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ พ้นจากความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บปวด บำบัดรักษาอาการ ปวดศีรษะโดยรอบหรือ ข้างเดียว,  ไมเกรน(Migraine), ปวดคอ  บ่าไหล่ หลัง เอว สะโพก, ปวด ชา  ร้าวลงแขน  ขา, ชาตามมือ  ตามเท้า,  ชายิบ ๆ, ปวดข้อศอก,  ข้อเข่า,  ฝ่าเท้า,  ส้นเท้า,  เอ็นอักเสบ,  กล้ามเนื้ออักเสบ,   อาการเคล็ดขัดยอก,   อาการแขน  ขา  อ่อนแรง, ปวดตึงตามร่างกาย ตะคริว, หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท, นิ้วล็อค, ไหล่ติด, รองช้ำ, กระดูกสันหลังตรง หรือโค้งเกินไป,  เด็กร้อง 3 เดือน (Colic), คอมพิวเตอร์ซินโดม, ออฟฟิศซินโดม, บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา/อุบัติเหตุ/ยกของหนัก/ออกกำลังกาย

ที่นี่เราปฏิบัติทุกคนเปรียบเสมือนหนึ่งในครอบครัว เราต้อนรับ
ท่านด้วยรอยยิ้ม ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลที่ท่านควรจะได้รับอย่างแท้จริง .......