ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีอาการดังต่อไปนี้ เราอยากแนะนำให้คุณมาพบและปรึกษาเราเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาและเยียวยาอาการให้ดีขึ้น ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป

 ปวดศรีษะ ปวดไมเกรน 
 ปวดคอ
 ปวดบ่า ไหล่
 ปวดตามแขน ขา 
 ปวดชา ร้าวไปตามแขน ขา
 ปวดหลัง ปวดเอว
 หมอนรองกระดูกเคลื่อน
 หมอนรองกระดูกทับเส้น
 ปวดตามข้อต่างๆ 
 เส้นเอ็นอักเสบ

 ปวดเข่า 
 ปวดส้นเท้า ปวดเท้า
 บาดเจ็บจากการยกของหนัก 
 กระดูกสันหลังคด 
 อาการเครียด
 อุบัติเหตุจากกีฬา 
 อุบัติเหตุจากรถยนต์ 
 อาการอ่อนเพลีย 
 นอนไม่หลับ