โรคปวดหลัง

โรคปวดหลังเป็นอาการที่มักพบมากในวัยทำงาน ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังจะมีผลกระทบต่อการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน อาจปวดตลอดทั้งวัน หรือเป็นเฉพาะบางช่วงเวลา ผู้ป่วยอาจปวดเฉพาะส่วน
หรือปวดลุกลามไปทั่วบริเวณ ทำให้ไม่สามารถนั่ง นอน ยืน เดิน ได้อย่างเป็นปกติ

สาเหตุ

อาการปวดหลังมักเกิดจากหลากหลายสาเหตุ อาทิ จากการทำงาน ยกของที่มีน้ำหนักมาก ท่าทางการ
ใช้ชีวิตประจำเกิดจากความผิดปกติของข้อต่อกระดูก การเคลื่อนของหมอนรองกระดูก ความเสื่อม
ของข้อ การประสบอุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การอักเสบของข้อต่อจากระบบประสาท
เป็นต้น

อาการ

ปวด เมื่อย ชา เริ่มแรกมักมีอาการเป็น ๆ หาย ๆ และจะเริ่มถี่ขึ้น ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง หรือปัจจัยที่
กระตุ้นให้เกิดอาการปวด หากปล่อยไว้นานจะเริ่มปวดลุกลามไปส่วนอื่น ๆ ได้

การรักษา

โดยส่วนใหญ่การรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการ และหลีกเลี่ยงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดอาการ
ปวดผู้ป่วยอาจรักษาด้วยการบีบนวด การรับประทานยา ซึ่งเป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการเท่านั้น 
การบำบัดรักษาที่ต้นเหตุของอาการปวดจะทำให้ผู้ป่วยหายจากอาการปวด เมื่อย ชา ได้อย่างถาวร 
โดยใช้เทคนิคการรักษาแบบไคโรแพรคติก

สยามไคโรแพรคติก เราดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังอย่างมืออาชีพ เรามีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์กว่า 25 ปี จากประเทศอังกฤษ โดยไม่ใช้ยา ไม่ผ่าตัด ปลอดภัยและได้ผลดี