ปวดศรีษะ ปวดไมเกรน
ไมเกรน เป็นอาการปวดศรีษะเป็นอาการปวดที่สร้างความทรมานให้กับผู้ป่วย 
มักพบในช่วงวัยรุ่น โดยมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน..... คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปวดหลัง

โรคปวดหลังเป็นอาการที่มักพบมากในวัยทำงาน ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังจะมีผลกระทบ
ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน อาจปวดตลอดทั้งวัน หรือเป็นเฉพาะบางช่วงเวลา
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โรคออฟฟิศซินโดรม หรือคอมพิวเตอร์ซินโดรม

โรคออฟฟิศซินโดรม หมายถึง กลุ่มอาการที่มีโอกาสเกิดในคนวัยทำงานออฟฟิศ 
สาเหตุเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการทำงาน อาทิ โต๊ะทำงานที่ไม่เป็นระเบียบ 
เก้าอี้ไม่เหมาะสม รวมทั้ง คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม