เกี่ยวกับเรา

สยามไคโรแพรคติก เราใส่ใจอย่างแท้จริง ....

ที่สยามไคโรแพรคติก  เรามีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นโดยใช้ศาสตร์แห่งไคโรแพรคติกรักษา และการที่เราจะไปสู่จุดมุ่งหมายได้นั้น    เราได้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่มีประสบการณ์จากต่างประเทศพร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ เพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษา วินิจฉัยโรค รักษา  และทำกายภาพบำบัด

Image description

เป้าหมายของเราคือ


1.  ทำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากการบรรเทาอาการปวดและชา

2.  มุ่งมันในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

3.  ปรับปรุงคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง

4.  ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความซื่อสัตย์ มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันและ
คงไว้ซึ่งจริยธรรม

 

ปวด, ชา ปวดหัว ปวดบ่า ปวดใหล่ ปวดเข่า ปวดข้อ ปวดเท้า หมอนรองกระดูก ทับเส้นประสาท มือชา เท้าชา ไคโรแพรคติก สยาม หมอปีเตอร์ Dr.Peter Locke ปวดกระดูก ปวดเอว ปวดสะโพก